Kao zagovornici medijske pismenosti, prepoznajemo ključnu važnost javnih politika koje potiču razvoj informiranih, osnaženih i aktivnih pojedinaca u današnjem svijetu usredotočenom na medije. U sklopu projekta Medijsko obrazovanje je važno.MOV tako su nastale su smjernice za razvoj medijskog obrazovanja unutar formalnog i neformalnog obrazovnog sektora.

Medijsko obrazovanje ključno je u opremanju građana i građanki – a osobito onih mladih – vještinama i znanjima potrebnim za snalaženje u složenom medijskom krajoliku, kritičku analizu informacija i aktivni doprinos društvu. Naše su smjernice osmišljene kao doprinosi prepoznavanju – a a u perspektivi i uspješnijem rješavanju – a izazova koje donosi sveprisutnost medijske tehnologije i manjkavost kritičkih kompetencija za snalaženje u takvom okružju.

Prepoznajući važnost nastavnika i nastavnica, smjernice progovaraju i o potrebi njihovog uključivanja u programe jačanja kompetencija za izvođenje, ali i daljnji razvoj medijskog obrazovanja u školama.

Naša je namjera da budućnost medijskog obrazovanja u Hrvatskoj mora biti predmetom integrirane javne politike u području obrazovanja. Provođenjem ovih preporuka možemo zajednički stvoriti obrazovno okruženje koje osnažuje pojedince, njeguje kritičko razmišljanje i vodi ka primjeni stečeni znanja u svim segmentima života u našem, neprekidno medijski posredovanom okruženju.

Pozivamo vas da preuzmete ove smjernice, pridružite nam se u njihovu promicanju i zagovaranju njihove provedbe.