Gong je organizacija civilnog društva usmjerena unaprjeđenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture kao i poticanju aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana u političkim procesima, osobito procesima donošenja odluka vezanih uz dobro upravljanje javnim i zajedničkim dobrima, zaštitu i promicanje vladavine prava te ljudskih prava i solidarnosti. Gong je megafon demokracije: ometa korupciju, upozorava na političke ugroze i gradi ravnopravno građanstvo. Gong provodi istraživanja i analize, obrazuje, informira i javno zagovara.


Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata osnovan je 1925. godine. Od tada služi građanima Splita za kontinuirano obrazovanje na različitim poljima. Centar stavlja poseban naglasak na kvalitetu svojih obrazovnih i kulturnih programa. Danas nudi više od 40 obrazovnih programa sadržaji kojih su na razini suvremenih europskih dostignuća u određenom području (osnovna i srednja škola za odrasle, dodatna edukacija za različita zanimanja (poljoprivredno, građevinsko …), IT treninzi, tečajevi, seminari itd.).Uz ove obrazovne programe, Centar je uvijek funkcionirao kao središte lokalne kulturne djelatnosti, a mještani i gosti u Splitu prepoznaju ga kao dom mnogih izložbi, javnih rasprava, scenskih nastupa i koncerata.


DKMK je organizacija civilnog društva za medijsko obrazovanje u Hrvatskoj. Cilj i svrha projekta “Djeca medija”, krovnog projekta Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, sustavna je edukacija o medijima, prvenstveno onima u Hrvatskoj te poticanje razvoja osviještenih korisnika koji s razumijevanjem i kritičkim odmakom konzumiraju medijske sadržaje koje sami odabiru. Projekt je usmjeren na više ciljnih skupina koje obuhvaćaju akademsku zajednicu (studente i nastavnike), djecu i mlade, seniore, nacionalne manjine, obrazovne ustanove, opću populaciju građana, obitelji i roditelje.


Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu najveći je tehnički fakultet i vodeća obrazovna i znanstvenoistraživačka institucija u područjima elektrotehnike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija i računarstva u Hrvatskoj. Fakultet je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i svoje korijene vuče iz Tehničkog fakulteta osnovanog 1919. godine. Danas se Fakultet sastoji od 12 zavoda koji su žarišta obrazovanja, istraživanja i razvoja u različitim područjima elektrotehnike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija i računarstva. Fakultet danas zapošljava više od 190 profesora i 202 suradnika u nastavi i istraživanju te oko 3300 preddiplomskih i diplomskih studenata i oko 320 doktorskih studenata. Trenutno Fakultet sudjeluje u 251 projektu financiranom kroz različite nacionalne i međunarodne izvore financiranja.


Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) javni je znanstveni institut čija su glavna aktivnost teorijska i primijenjena istraživanja u području društvenih znanosti (polje ekonomija, politologija i sociologija). Glavna područja istraživanja obuhvaćaju istraživanja javnih politika, međunarodnih ekonomskih, političkih i kulturnih odnosa i održivog razvoja kroz sljedeće tematske cjeline: javne politike Europske unije; kulturne, komunikacijske i medijske politike; politike regionalnog, lokalnog, urbanog i ruralnog razvoja; okolišne politike (bioekonomija, zaštita okoliša); energetske i klimatske politike; ekonomske politike (konkurentnost, poduzetništvo i inovacije); vanjska politika, sigurnosna i obrambena politika.


Dječji kreativni centar DOKKICA nevladina je, neprofitna udruga čiji su ciljevi organiziranje, provođenje, poticanje, promicanje i razvijanje programa, projekata, aktivnosti, inicijativa i usluga u području socijalne djelatnosti, odgoja, obrazovanja i znanosti, ljudskih prava (posebno prava djece), kulture i umjetnosti, demokratske političke kulture, održivog razvoja i dr., i to za djecu, mlade, roditelje, odgojno-obrazovne, obrazovne i ustanove socijalne skrbi, kao i njihove djelatnike, stručnjake i voditelje u radu s djecom, mladima i roditeljima, predstavnike lokalne i regionalne samouprave, državnih tijela te druge ustanove i organizacije čije je djelovanje vezano za djecu, mlade i roditelje.


Pragma od svog osnutka 2006. godine provodi preventivne i inovativne projekte/programe u području obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne zaštite i socijalnih usluga što je omogućilo specijalizaciju djelatnosti u nekoliko osnovnih područja: prevencija društveno nepoželjnih ponašanja djece i mladih (ovisnosti, delinkventnog i antisocijalnog ponašanja, preranog napuštanje školovanja), rad s mladima koji pokazuju simptome emocionalnih poteškoća (npr. problemi separacije, obiteljske teškoće, nasilje u partnerskim vezama, nisko samopoštovanje, socijalna tjeskoba), poticanje socijalnog uključivanja djece i mladih bez obzira na socio-ekonomski status, promociju medijske i emocionalne pismenosti, kvalitete stanovanja, prevenciju siromaštva i socijalne isključenosti te zaštite mentalnog zdravlja.


KURZIV je platforma koja intervenira u hrvatski medijski prostor prateći nezavisnu i suvremenu umjetničku i kulturnu produkciju, aktivističke prakse građanskih inicijativa, ali i šire polje kulture, svakodnevnog života, politike, društva i sl. Centralni projekt udruge je portal Kulturpunkt.hr, jedan od rijetkih medija koji od 2005. godine kontinuirano prati hrvatsku suvremenu kulturu. Programi organski nastali iz portala su Kulturpunktova novinarska školica i drugi neformalni edukacijski program i njegovi različiti moduli koje razvijamo u sklopu programske linije EduLab, Abeceda nezavisne kulture kao projekt bilježenja razvoja nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj te Kritika – jučer, danas, sutra, projekt afirmacije kritičke valorizacije suvremene umjetnosti.


Info zona osnovana je 2006. godine s ciljem zagovaranja realizacije informativnog centra za mlade u Splitu, a registrirana je 2008. godine. Danas djeluje kroz tri programa usmjerena na informiranje mladih kroz informativna događanja, medijske servise i druge kanale informiranja; na realizaciju aktivnosti kluba za mlade s ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih te program usmjeren na kreiranje, praćenje i provedbu politika za mlade.


Bacači Sjenki su višestruko nagrađivana i hvaljena umjetnička i proizvodna platforma za interdisciplinarnu suradnju, stvaralaštvo te promišljanje intermedijalnih umjetnosti, koja isprepliće filmsko stvaralaštvo, međunarodnu suradnju, kazališne izvedbe, urbane intermedijalne projekte, aktivizam, pedagoški rad, video umjetnost te selektorsku praksu u cjelovito umjetničko djelovanje. Kroz audiovizualni segment svoga djelovanja Bacači Sjenki razvijaju i produciraju autorske dokumentarne i igrane filmove, razvijaju kulturu djece, mladih, ljudi treće životne dobi te profesionalaca kroz složen i inovativan cjelogodišnji program medijskog, filmskog, informatičkog i informacijskog opismenjavanja i stručnog usavršavanja, u suradnji s brojnim partnerima, strukovnim organizacijama, osnovnim i srednjim školama te visokoškolskim učilištima u cijeloj RH i međunarodno.


Telecentar je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2005. godine u Zagrebu kao koordinacijski centar regionalne mreže nevladinih organizacija iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Regionalna mreža Telecentara razvila je program cjeloživotnog učenja s 32 modula informatike, engleskog jezika, životnih vještina i poduzetništva. Misija Telecentra je promocija cjeloživotnog učenja kao razvojnog alata za sve građane, dok je osnovni cilj razvoj kompetencija potrebnih svim građanima za aktivno uključivanje u društvo znanja.