Temelj istraživačke agende projekta Medijsko obrazovanje je važno.MOV čine tri kvantitativna znanstvena istraživanja, koja su za cilj imala upoznati medijske navike i kompetencije na trima različitim populacijama, od kojih je svaka interesantna za istraživanje medijske pismenosti. Niže se nalaze istraživački izvještaji triju istraživanja:

Institut za razvoj i međunarodne odnose proveo je u sklopu projekta Medijsko obrazovanje je važno.MOV istraživanje medijskih navika, kompetencija i kritičke percepcije medija na uzorku punoljetnih građana i građanki Republike Hrvatske (N=1033).

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu provelo je u sklopu projekta Medijsko obrazovanje je važno.MOV testiranje medijskih kompetencija učitelja i učiteljica razredne nastave te Hrvatskog jezika u osnovnim školama svih županija Republike Hrvatske (N=2229).

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu proveo je anketu o medijskim navikama i kompetencijama na uzorku studenata i studentica FER-a te paralelnim (prigodnim) uzorcima studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku (N=533).