U sklopu projekta MOV provedeno je 6 analiza društvenog utjecaja koje nastavljaju ideju Smjernica za razvoj javnih politika nastalih u sklopu Projekta.

Analize društvenog utjecaja zajedno čine studiju učinaka predloženih intervencija na kvalitetu medijskog obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovnom sektoru.

U prikupljanju podataka za nastanak ove studije, provedeno je čak 14 fokus-grupa s nastavnicima i učenicima u Hrvatskoj, koji su dali potrebnu kritičku dimenziju pogledu partnera na projektu Medijsko obrazovanje je važno.MOV.

Niže možete preuzeti objedinjeni izvještaj, kao i zasebne izvještaje za svaku od 6 analiza društvenog utjecaja.

MOV – Procjena društvenog utjecaja – objedinjeni izvještaj


MOV – procjena utjecaja osnovnoškolski program


MOV – procjena utjecaja gimnazijski programi


MOV – procjena utjecaja tehnički programi


MOV – procjena utjecaja trogodišnji programi


MOV – procjena utjecaja međupredmetna provedba


MOV – procjena utjecaja neformalni programi